koszyk

Opoczno-plytki.pl

Twój  ulubiony  sklep  internetowy

Panel klienta Opoczno płytki
Wyszukaj
Kontakt
Kategorie
PŁYTKI ŁAZIENKOWE
PŁYTKI PODŁOGOWE
PŁYTKI KLINKIEROWE
GRES TECHNICZNY
MOZAIKI
Kontakt
e-mailsklep@opoczno-plytki.pl
GSM606-533-770

Godziny działania sklepu
pon.-piąt. 9:00-17:00
Producenci
Warto wiedzieć
Inwestycje
Regulamin
Transport
Płatność
Słownik techniczny
Jak wyliczyć potrzebną ilość płytek?
Montaż płytek z fugą czy bez?
Przed montażem
Co to są płytki rektyfikowane?
Rodzaje płytek
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Aktualności
Opoczno Płytki
Wycofane kolekcje Paradyż maj 2019
Płytki Paradyż
Opoczno Płytki
Regulamin
 
 
                                                                                              REGULAMIN  
 
 
Postanowienia ogólne
 
                                                                                                         § 1
 
1. Właścicielem sklepu internetowego Opoczno-plytki.pl jest FHU "MIKOS", z siedzibą 26-300 Opoczno, Sobawiny 35A, NIP: 768-151-54-46, REGON: 101371818, zawana dalej "sklepem Opoczno-plytki.pl".
 
2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu Opoczno-plytki.pl
 
3. Złożenie zamówienia w sklepie Opoczno-plytki.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się, zaakceptowaniem i przestrzeganiem przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu oraz dokonywania zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 
                                                                                                         § 2
 
1. Sklep Opoczno-plytki.pl zajmuje się sprzedażą za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: 
www.opoczno-plytki.pl
 
2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż nowego, oryginalnie zapakowanego asortymentu jakim są płytki i dekoracje ceramiczne (szklane).
 
3. Płytki ceramiczne sprzedawane są na pełne opakowania chyba, że co innego wynika z opisu towaru umieszczonego na stronie internetowej sklepu Opoczno-plytki.pl
 
4. W przypadku, gdy Klient zamówi taką ilość towaru, której nie da się przeliczyć na pełne opakowania, ilość ta zostanie zaokrąglona do pełnych kartonów w górę.
 
5. Dekoracje, listwy ceramiczne (szklane) sprzedawane są na sztuki chyba, że co innego wynika z opisu towaru umieszczonego na stronie internetowej sklepu Opoczno-plytki.pl
 
                                                                                        
Zamówienie
                                                                                                         § 4
 
1. Zamówienie może złożyć każda pełnoletnia osoba, która jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terenie RP, posiadająca pełną zdolność prawną lub firma posiadajaca siedzibę na terytorium RP.
 
2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez strony internetowe sklepu lub e-mailem pod adres: sklep@opoczno-plytki.pl
 
3. Zamówienia w sklepie Opoczno-plytki.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 
 
4. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta będą realizowane od pierwszego dnia roboczego.
 
5. Złożenie zamówienia w sklepie Opoczno-plytki.pl nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 
                                                                                                         § 5
 
1. Klient po skompletowaniu zamówienia na stronie internetowej sklepu i określeniu płatności oraz dostawy wysyła zamówienie do sklepu.  
 
2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje nie później niż w nastepnym dniu roboczym potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie jest wysyłane na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji lub przy skladaniu zamówienia.                                
 
3. Z chwilą otrzymania przez sklep Opoczno-plytki.pl potwierdzenia od Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się na zamówieniu, na warunkach i po cenach określonych w zamówieniu.
 
4. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. 
 
5. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiny towar jest niedostępny po cenie wskazanej na zamówieniu z przyczyn niezależnych od sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie.
 
6. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji jak w pkt 4 lub 5 Klient podejmie decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu realizacji, anulowania zamówienia, częściowa realizacja zamówienia).
 
7. Poinformowanie Klienta o zaistnieniu okoliczności o których mowa w pkt 4 i 5 zwalnia sklep Opoczno-plytki.pl z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Klienta z uwagi o niezawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w zamówieniu.
 
8. W przypadkach w których nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z uwagi na to iż sklep Opoczno-plytki.pl nie posiada towaru w cenie wskazanej na zamówieniu do zawarcia umowy konieczna jest ponowna akceptacja nowej ceny przez Klienta wyrażona w formie pisemnej.
 
9. Klient może anulować złożone zamówienie w sklepie Opoczno-plytki.pl, jednak nie później niż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.
 
Płatność
 
                                                                                                         § 6
 
1. Wszystkie podane ceny towarów w sklepie Opoczno-plytki.pl, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w PLN.
      
2. Klient składający zamówienie w sklepie Opoczno-plytki.pl przed potwierdzeniem zamówienia może wybierać następujące sposoby zapłaty za zamówione towary:

► przelewem tradycyjnym (tzn. przedpłata) na wskazany rachunek bankowy sklepu Opoczno-plytki.pl
 
► płatność przy odbiorze, czyli za tzn. pobraniem (przy płatności za pobraniem do kwoty zamówienia doliczana jest prowizja w wysokości 40 PLN)
 
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy towar zamówiony przez Klienta wymaga jego indywidualnego zamówienia u producenta lub nie znajduje się na stanach magazynowych dostawcy, sklep Opoczno-plytki.pl może żądać od Klienta niezależnie od wybranej przez niego w zamówieniu formy płatności dokonania przedpłaty na zamówiony towar.
 
4. Kwota o której mowa w pkt 3 traktowana jest jako zadatek zabezpieczający wykonanie umowy sprzedaży przez klienta.
 
Dostawa
                                                                                                         § 7
 
1. Zakupione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dostawcy.
 
2. Dostawa towaru następuje po telefonicznym lub pisemnym uzgodnieniu przez sklep Opoczno-plytki.pl terminu wysyłki zamówionego towaru.
 
3. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówinego towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez sklep skompletowania zamówienia i ustaleniu terminu odbioru.   
 
4. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub w momencie składania zamówienia. 
 
                                                                                                         § 8
 
1. Kurier nie wnosi towaru do domu lub lokalu Klienta.
 
2. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składniu zamówienia,  jako adres dostawy, Kurier awizuje przesyłkę i wskazuje miejsce, gdzie Klient może ją odebrać.
 
3. Przesyłkę awizowaną Klient zobowiązany jest odebrać na własny koszt i własnym staraniem w terminie 2 dni roboczych od daty wystawienia awizo. Po upływie tego terminu następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu przesyłki oraz ewentualnymi kosztami składowania przesyłki przez Kuriera obciążony zostaje Klient.
 
4. Jeżeli Klient żąda ponownej dostawy przesyłki obowiązany jest do pokrycia kosztów ponownego dostarczenia przesyłki.
 
 
                                                                                                         § 9
 
1. W przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru, Klient zobowiązany jest sprawdzić odbierany towar pod względem ilościowym i jakościowym.
 
2. Przed podpisaniem odbioru przesyłki prosimy obejrzeć paletę. Jeżeli są widoczne jakieś uszkodzenia prosimy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, który pomoże w odszkodowania od firm kurierskich.
 
                                                                                                         § 10
 
1. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT przesyłana jest do Klienta wraz z zamówionym towarem lub wysłana pocztą, a w przypadku odbioru osobistego towaru przez Klienta faktura przekazana jest w chwili odbioru towaru.
 
 
Odstąpienie od umowy
 
                                                                                                         § 11
 
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może bez podania przyczyny na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego zrezygnować w drodze odstąpienia od umowy z towaru zakupionego w sklepie Opoczno-plytki.pl, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 
2. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na pismie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o dostarczeniu oswiadczenia.

3. W przypadku odstapienia od umowy sprzedazy, jest ona uwazana za niezawartą.

4. Klient  zobowiązany jest do wysłania towaru na własny koszt  na adres siedziby sklepu Opoczno-plytki.pl.
 
5. Zwracany towar musi być kompletny tzn. towar zwracany przez Klienta do sklepu Opoczno-plytki.pl musi być całkowicie ilościowo i asortymentowo zgodny z towarem zamówionym przez Klienta i dostarczony za pośrednictwem Kuriera. .
 
6. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni  ale nie wcześniej niż po podpisaniu i odesłaniu przez Klienta dokumentów farktur korygujących dotyczących zwrotu towaru w trybie odstąpienia od umowy. 
 
7. Zwrotowi zamówienia w trybie odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez Klienta na odległość podlega jedynie całe zamówienie złożone w sklepie Opoczno-plytki.pl. Tzn zamawiając 20 listew nie mozna oddać 5 listew tylko całość 20 sztuk
 
8. Sklep Opoczno-plytki.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
Gwarancja i reklamacje

                                                                                                         § 12

1. Sprzedający na posdtawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialnośc wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rekojmia)

 
2. Wszystkie towary dostępne na stronach sklepu Opoczno-plytki.pl są objęte rękojmią oraz odpowiedzialnością sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową. Dodatkowo towary objęte są gwarancją producentów w przypadkach, w których taka gwarancja jest udzielona.
 
3. Klient ma prawo do reklamacji kupionego w sklepie Opoczno-plytki.pl jeżeli towar posiada wady uniemożliwiające zgodne z jego przeznaczeniem wykorzystanie.
 
                                                                                                          § 13
 
1. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady techniczne, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego  powiadomienia sklepu Opoczno-plytki.pl przesyłając pisemne zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: sklep@opoczno-plytki.pl
 
2. Jeżeli towar posiada wadę Klient może: 

- złożyć oświadczenie o obnizeniu ceny lub złozyć oświadczenie o odstapienie od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

- żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 
4. Sklep Opoczno-plytki.pl rozpatrując reklamację może poprosić od Klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych danych pozwalających rozpatrzeć reklamację Klienta, jak również pozwalających sklepowi Opoczno-plytki.pl dojść roszczeń przysługujących mu od Kuriera uszkodzonego towaru. 
 
 
Rejestracja i ochrona danych osobowych
 
                                                                                                          § 14
 
1. Każdy Klient może dokonać rejestracji w sklepie Opoczno-plytki.pl zakładając swoje konto poprzez wypełnienie stosownego formularza i podanie w nim wymaganych danych. 
 
2. Rejestracja konta użytkownika jest dobrowolna.
 
3. Konto użytkownika może zostać zablokowane przez Administratora lub usunięte bez wcześniejszego uprzedzenia jeżeli: 
 
► użytkownik złamie postanowienia niniejszego Regulaminu
 
► działanie użytkownika narusza normy prawa powszechnie obowiązującego
 
► działania użytkownika są sprzeczne z dobrymi obyczajami
 
4. Klient może dokonywać zakupu towarów w sklepie Opoczno-plytki.pl bez rejestracji, ale będzie musiał każdorazowo podać wymagane dane do realizacji transakcji.
 
5. Klient dokonując rejestracji w sklepie Opoczno-plytki.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sklep danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.  Nr  101 poz. 926 z póź. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych przez sklep Opoczno-plytki.pl
 
6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Klientowi przysługują także inne prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo do sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 
 
Postanowienia końcowe
                                                                                                          § 15

 
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego
 
2. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu. O zmnianie Regulaminu sklep Opoczno-plytki.pl zawiadomi Klientów posiadających Konto Klienta.
 
3. Wszystkie wymienione na stronie sklepu Opoczno-plytki.pl produkty, znaki towarowe i nazwy są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, dlatego ich kopiowanie i wykorzystywanie w innych celach przez użytkowników strony sklepu Opoczno-plytki.pl jest zabronione.
 
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem strony sklepu Opoczno-plytki.pl strony zobowiązują się załatwiać w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiazujące.
 
6. Ninieszy Regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez sklep Opoczno-plytki.pl z Klientami i wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2014 roku.
 
 
 
 
 
 
Powrót